Kết cấu thép nhẹ
  • Light steel structure warehouse with 10 ton crane workshop
    Light steel structure warehouse Container building has been widely used in the world, đặc biệt là ở các nước châu Âu và châu Mỹ, kinh tế và khách sạn giữa cơn thịnh nộ, căn hộ sinh viên, căn hộ chung cư, căn hộ nghỉ dưỡng và các tòa nhà khác. Tòa nhà container ở khắp nơi. Với hiệu quả cao, bảo vệ môi trương, tính linh hoạt và các đặc điểm khác, it has become…
  • Low cost storage light steel structure warehouse
    Low cost storage light steel structure warehouse Container building has been widely used in the world, đặc biệt là ở các nước châu Âu và châu Mỹ, kinh tế và khách sạn giữa cơn thịnh nộ, căn hộ sinh viên, căn hộ chung cư, căn hộ nghỉ dưỡng và các tòa nhà khác. Xây dựng container có mặt khắp nơi. Với hiệu quả cao, bảo vệ môi trương, tính linh hoạt và các đặc điểm khác, it…
1 Page 1 of 1
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
YÊU CẦU NGAY
YÊU CẦU NGAY